Mõisted, mõisted, mõisted…

Mõisted, mõisted, mõisted…

Katused
  Viilkatus Termeki definitsioon: "kahe kaldepinna ja rõhtsa harjaga katusetüüp."       Poolviilkatus Termeki definitsioon: "viilkatuse tüüp, kus viiluvälja allosas asetseb muu katusepinnaga samal räästajoonel trapetsikujuline kitsam kaldepind."       Kelpkatus Termeki definitsioon: "neljatahuline rõhtsa harjaga katusetüüp."     Poolkelpkatus Lõuna-Eestis tuntud ka karuperse katusena Termeki definitsioon: "kelpkatuse tüüp, kus viiluvälja poolitab kelp, mis on katuse külgmistest kaldepindadest lühem."     Mansardkatus, murdkelpkatus Termeki definitsioon: "murtud kaldepindadega katusemaht, võimaldab eluruume ka katusekorrusel. Katuse alumised tahud on tavaliselt järsemad, vahel ka ümarad, nõgusad või S-kujulised ning enamjaolt paiknevad neis katuseuugid või -aknad. Saanud nime 17. sajandil elanud pr arhitekti François Mansart' (1598–1666) järgi."     Pultkatus, kelkkatus Termeki definitsioon: "ühetahuline ja -kaldeline katus, mis tavaliselt toetub ühele kõrgemale vertikaalpinnale või seinale."     Koonuskatus, kuhikkatus Termeki definitsioon: "koonusekujuline katus…
Read More