Roovi sammu ja koguse arvutamine

Roovi sammu ja koguse arvutamine

Katused
  Roovi samm on roovi kaugus ühe roovi tsentrist järgmise roovi tsentrisse. Kantmaterjali puhul on tsentrist tsentrisse mõõtu ebapraktiline võtta - sellisel juhul võib kokkuleppeliselt mõõta sammu roovi alumisest äärest alumise ääreni, või ülemisest äärest ülemise ääreni. Siinkohal tuleks rõhutada seda, et kogu katuse ulatuses tuleb toimida ühtemoodi. Roovi samm sõltub kasutatava laastu pikkusest ja paigaldatavate kihtide arvust. Roovi sammu arvutamiseks võib kasutada alljärgnevat valemit: (laastu pikkus-5cm)/katusekihtide arvuga Näide: Kui laastu pikkus on 62cm ning soovitakse kolme kihilist katust, siis arvutuskäik oleks järgnev: 62-5/3=19cm Räästa osas paigaldatakse laast viis kuni kümme sentimeetri võrra üle esimese roovi ääre, mistõttu peab olema esimese roovi samm vastavalt viis kuni kümme sentimeetrit lühem. Näide: kui roovi samm on 19cm ja laast paigaldatakse roovist 10cm üle, siis esimese roovi samm on järgnev: 19-10=9cm Roovi koguse…
Read More
Millele pöörata tähelepanu tellides katuselaastu?

Millele pöörata tähelepanu tellides katuselaastu?

Katused, Puitkatused
Läbi aastate oleme kasutanud laastukatuste paigaldamisel ligikaudu kümne erineva laastutootja materjali. Saadud kogemuste põhjal võime väita, et igal tootjal on oma käekiri ning erinevad arusaamad laastukatuste ehitamisest mistõttu erineb ka pakutav toodang kohati märkimisväärselt. Järgnevalt on välja toodud aspektid, milles erinevate tootjate toodangud võivad erineda ning millele võiks tähelepanu pöörata katuste/materjalide tellimisel. Kõige tähtsam kriteerium laastukatuse vastupidavuse osas on laastu paksus – mis võib tootjate lõikes kõikuda märkimisväärselt. Nii võib turult leida tootjaid kelle pakutava laastu paksus on kõigest kolm millimeetrit – see jääb liiga õhukeseks. Samas pakutakse ka laastu, mille paksus on ligi seitse millimeetrit - mis on ühtlasi ka selline paksus, millest paksemat laastu ei ole kasutusel olevaid tehnoloogiaid kasutades võimalik toota. Meie oma kogemuse juures võime väita, et kauakestva tulemuse saavutamiseks peaks laastu paksus olema vähemalt 5mm.…
Read More
Kas puitkatuseid tõrvata?

Kas puitkatuseid tõrvata?

Katused, Puitkatused
Antud küsimusele vastuse leidmiseks viisin kultuuriakadeemias õpingute käigus läbi uurimistöö „Männitõrva mõju puitkatustele laastu- ja sindelkatuste näitel“. Töö tulemusi lühidalt kokku võttes leidsin et laastukatuste tõrvamine ei ole otstarbekas, seevastu sindel, kimm ja laudkatuseid tuleks kindlasti tõrvata ning regulaarselt. Laast on valmisatud höövli põhimõttel töötaval pingil, mistõttu on laastu pind sile ning puidu poorid suletud. Sellist tõrvates ei imbu tõrv puidu rakkudesse, vaid jääb puidu pinnale, kust see üsna kiirelt maha kulub. Tõrva mõju säilimiseks tuleks tõrva kihti aeg-ajalt uuendada. Katuse kuivamisel ning UV-kiirguse mõjul muutuvad laastud hapraks ning tõrvamise käigus katusel käimisega võib laastudele hoopis rohkem kahju kui kasu teha. Sindel, kimm ja laudkatuseid on valmistatud saetud materjalist ja sellise puidu poorid on avatud ning tõrv jääb puidu peale paremini püsima. Erinevalt laastust ei muutu saetud materjalist katused kuivades hapraks, mistõttu…
Read More