Roovi sammu ja koguse arvutamine

Home / Katused / Roovi sammu ja koguse arvutamine

 

Roovi samm on roovi kaugus ühe roovi tsentrist järgmise roovi tsentrisse. Kantmaterjali
puhul on tsentrist tsentrisse mõõtu ebapraktiline võtta – sellisel juhul võib kokkuleppeliselt
mõõta sammu roovi alumisest äärest alumise ääreni, või ülemisest äärest ülemise ääreni.
Siinkohal tuleks rõhutada seda, et kogu katuse ulatuses tuleb toimida ühtemoodi.
Roovi samm sõltub kasutatava laastu pikkusest ja paigaldatavate kihtide arvust. Roovi
sammu arvutamiseks võib kasutada alljärgnevat valemit:

(laastu pikkus-5cm)/katusekihtide arvuga

Näide: Kui laastu pikkus on 62cm ning soovitakse kolme kihilist katust, siis arvutuskäik oleks
järgnev:

62-5/3=19cm

Räästa osas paigaldatakse laast viis kuni kümme sentimeetri võrra üle esimese roovi ääre, mistõttu
peab olema esimese roovi samm vastavalt viis kuni kümme sentimeetrit lühem.
Näide: kui roovi samm on 19cm ja laast paigaldatakse roovist 10cm üle, siis esimese roovi
samm on järgnev:

19-10=9cm

Roovi koguse arvutamiseks tuleks jagada katuse kogupindala roovi sammuga. Kindlasti ei
tohiks unustada väikese varu lisamist.
Näide:
Kui katuse pindala on 100m² ja roovi samm on 19cm, varuks arvestaks 10%, siis arvutuskäik
oleks järgnev:

100/0,19×1,1=578jm

Eelpool kirjeldatud roovi sammu ja –koguse arvutamise juhend sobib kasutamiseks ka kimm-
ning sindelkatuste puhul.

Kas teadsid:
Kagu-Eestis on vanematel taluhoonetel levinud roovi samm ~23cm, millele on paigaldatud nii
kahe, kui kolmekordseid laastukatuseid – laastu pikkusega vastavalt 51cm ja 72cm. Need on
ühtlasi ka laastu miinimum ja maksimumpikkused.