Mõisted, mõisted, mõisted…

Home / Katused / Mõisted, mõisted, mõisted…

 


Viilkatus

Termeki definitsioon: “kahe kaldepinna ja rõhtsa harjaga katusetüüp.”

 

 

 


Poolviilkatus

Termeki definitsioon: “viilkatuse tüüp, kus viiluvälja allosas asetseb muu katusepinnaga samal räästajoonel trapetsikujuline kitsam kaldepind.”

 

 

 

Kelpkatus
Termeki definitsioon: “neljatahuline rõhtsa harjaga katusetüüp.”

 

 

Poolkelpkatus Lõuna-Eestis tuntud ka karuperse katusena
Termeki definitsioon: “kelpkatuse tüüp, kus viiluvälja poolitab kelp, mis on katuse külgmistest kaldepindadest lühem.”

 

 


Mansardkatus, murdkelpkatus
Termeki definitsioon: “murtud kaldepindadega katusemaht, võimaldab eluruume ka katusekorrusel. Katuse alumised tahud on tavaliselt järsemad, vahel ka ümarad, nõgusad või S-kujulised ning enamjaolt paiknevad neis katuseuugid või -aknad. Saanud nime 17. sajandil elanud pr arhitekti François Mansart’ (1598–1666) järgi.”

 

 

Pultkatus, kelkkatus
Termeki definitsioon: “ühetahuline ja -kaldeline katus, mis tavaliselt toetub ühele kõrgemale vertikaalpinnale või seinale.”

 

 

Koonuskatus, kuhikkatus
Termeki definitsioon: “koonusekujuline katus ühte punkti koonduvate sarikate ja ümara põhiplaaniga.”

 

 

 

Püramidkatus, telkkatus, tornkatus
Termeki definitsioon: “ühte punkti koonduvate kolmnurksete tahkudega püramiidikujuline katus. Püramiidkatust, mille katusekalle on silmatorkavalt järsk, nimetatakse ka tornkatuseks”