Millele pöörata tähelepanu tellides katuselaastu?

Home / Katused / Millele pöörata tähelepanu tellides katuselaastu?

kuuselaast pakis,Läbi aastate oleme kasutanud laastukatuste paigaldamisel ligikaudu kümne erineva laastutootja materjali. Saadud kogemuste põhjal võime väita, et igal tootjal on oma käekiri ning erinevad arusaamad laastukatuste ehitamisest mistõttu erineb ka pakutav toodang kohati märkimisväärselt.

Järgnevalt on välja toodud aspektid, milles erinevate tootjate toodangud võivad erineda ning millele võiks tähelepanu pöörata katuste/materjalide tellimisel.

Kõige tähtsam kriteerium laastukatuse vastupidavuse osas on laastu paksus – mis võib tootjate lõikes kõikuda märkimisväärselt. Nii võib turult leida tootjaid kelle pakutava laastu paksus on kõigest kolm millimeetrit – see jääb liiga õhukeseks. Samas pakutakse ka laastu, mille paksus on ligi seitse millimeetrit – mis on ühtlasi ka selline paksus, millest paksemat laastu ei ole kasutusel olevaid tehnoloogiaid kasutades võimalik toota. Meie oma kogemuse juures võime väita, et kauakestva tulemuse saavutamiseks peaks laastu paksus olema vähemalt 5mm.

Tootjate arusaamad võivad tihti erineda laastu arvestuslikus koguses ühe ruutmeetri kohta, mis sõltub suuresti laastu külgmisest ülekattest. Näiteks sindelkatustel paigaldatakse iga järgnev sindel eelmise sindli soonde, laastukatuse puhul sellist materjalist tulenevat piirangut ei ole. Tulenevalt sellest, võib leida laastukatuseid, kus laastudel on nii vähe külgmist ülekatet, et laastud on katusel üksteisest laiali kuivanud. Samuti leidub katuseid, kus külgmine ülekate on niivõrd suur, et kolmekordse katuse asemel on ehitatud sisuliselt kuuekordne katus.

Kuuse puit võib kuivades kahaneda tangensiaalsuunas ligi 8%, mistõttu võib katusele paigaldatud kümne sentimeetri laiune toores

 kuuselaast kuivada kuni kaheksa millimeetrit kitsamaks. Kõrvuti paigaldatud laastud võivad kuivada aga
 erisuunades, mis tähendaks et kahanemine võib olla kuni 16%. Ülekate peab säilima ka pärast laastu kuivamist, mistõttu peaks laastu minimaalne külgmine ülekate olema veelgi suurem. Meie hinnangul on laastu optimaalne ülekate, mille puhul on viidud laiali kuivamise oht miinimumini 25-33% ehk 1/4-1/3 laastu laiusest. 620mm pikkuse laastu puhul, mille 

keskmine laius on 90mm teeb see arvutuslikult 70-80 laastu ruutmeetrile, seejuures ei ole arvestatud praak laaste.

 

Katuse kvaliteeti mõjutab mõnevõrra laastu laius – laastu tootmise tehnoloogia tõttu on iga laast eelmisest laastust veidi kitsam. Seetõttu ei saa eeldada, et kõik laastud oleksid ühelaiused. Liiga laiad laastud (13cm ja enam) peaks aga enne katusele paigaldamist lõikama pooleks, sest nii laiad laastud võivad suure tõenäosusega kuivades lõheneda, liiga kitsaste (vähem kui 5cm) laastudega muutub aga paigaldus aeglaseks. Laastude laius võiks jääda vahemikku 5-13 sentimeetrit.